Genç Osman Kimdir? Nasıl Öldürüldü

16. Osmanlı padişahı Sultan 2. Osman (Genç Osman), 1604 yılında doğdu. Babası Sultan 1.Ahmet, annesi Haseki Mafiruz Sultan‘dır. 1618 yılında, amcası 1.Mustafa’nın tahttan indirilmesi sonucu 14 yaşında Osmanlı tahtına oturdu.

Annesi Mahfiruz Sultan, 2.Osman’ın iyi bir eğitim alması için seferber oldu. 2. Osman, Arapça, Farsça, Yunanca, İtalyanca gibi dilleri öğrendi. Tahta çıktığında da iyi eğitim almış, zeki ve cesur bir padişah olarak görüldü.

Genç Osman, Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar olan fakat daha sonra yasaklanan saray dışından evlenmeme kuralını bozarak Şeyhülislam Es’ad Efendi’nin ve Pertev Paşa‘nın kızları ile evlendi. Attığı her adımda düzeni değiştiren ve yenilik getiren bir padişah olduğunu gösterdi.

Genç Osman (2.Osman) Kimdir?
Genç Osman (2.Osman) Kimdir?

 

2. Osman’ın Katıldığı İlk Savaş

Genç Osman tahta geçtiğinde Osmanlı ordusu İran ile savaş halindeydi. İran’la olan savaşı 1618 yılında imzalanan Serav Antlaşması bitirdi. Böylece Sultan 2.Osman yönünü batıya döndü.

Osmanlı donanması 1620 yazında Akdeniz seferine çıktı. Navarin‘e gelen donanma, buradan da kuzeye, Adriyatik‘e doğru yöneldi. Dıraç‘da iki İtalyan gemisini ele geçirdikten sonra İtalya’ya asker çıkardı ve İspanyollara ait olan liman şehri Manfredonia‘yı işgal etti.

Kuzeyde, Lehistan ile olan barış da bu dönemde bozuldu. Lehler, o döneme kadar barış halinde kaldıkları Osmanlı ile ters düşmeye başladılar. Kırım Hanlığı, Lehistan’a seferler düzenliyor, barışa aykırı hareket ediyordu. Bunun üzerine Lehler de Eflak ve Boğdan‘a müdahale etmeye başladılar. Bu olayların sonucunda barış bozuldu ve Osmanlı Leh savaşı başladı.

Sultan Genç Osman, 1621‘de Lehlere karşı Hotin Seferi‘ne çıktı. Savaşta istenilen kalelerin alınamaması askerin moralini bozarken yeniçeri askerlerinin isteksiz olmaları nedeniyle sefer başarısızlık ile sonuçlandı. Hotin Antlaşması ile sefere son verildi. İki taraf da eski topraklarına dönerek birbirlerine saldırmama kararı aldılar.

İlginizi Çekebilir  Carrefour bayramda açık mı? 2018

Genç Osman Döneminde YeniÇeri İsyanı

2.Osman, Lehistan seferinde alınan yenilginin faturasını yeniçeri ocağına kesti. Askeri düzende yenilikler ve değişiklikler yapma kararı aldı. Kapıkulu askerlerinin sayımı yaptırarak fazla maaş alanları tespit ettirdi ve bu paraları kesti. Genç Osman, devlette ters giden her şeyin farkındaydı fakat tecrübesizliği nedeniyle bir türlü istediği adımları atamadı. Yeniçeri ocağını kapatarak Haleb, Erzurum, Şam ve Mısır beylerbeyliklerinden topladığı askerler ile yeni bir ordu kurmayı düşündü. Bu askerleri toplama işini de kendisi yönetmek istedi fakat Anadolu’ya geçmek için kendisine bir bahane bulması gerekiyordu. Bu sırada Lübnan’da çıkan isyanı bastırmak için ordunun başına geçeceğini bahane ederek payitahttan ayrılmak istedi fakat bu isteğini gerçekleştiremedi. Daha sonra hacca gitme kararı alarak yeniden şansını denedi. Osmanlı padişahlarından o zamana kadar hacca giden yoktu. Yeniçeri askerleri Genç Osman’ın asıl amacının hacca gitmek olmadığını öğrendiler. 2.Osman’ın saraydan ayrılmasından bir gece önce Sultanahmet’te toplanıp isyan çıkardılar. İsyancılar saraya girerek pek çok yöneticiyi öldürdüler. Genç Osman, isyancıları sakinleştirmeye çalıştı fakat başarısız oldu. Kendisini tahttan indiren yeniçeri askeri tahta yeniden 1.Mustafa’yı geçirdiler.

2.Osmanın Öldürülmesi

İsyanın ilk anlarında padişahı öldürme gibi bir niyetleri olmayan yeniçeri isyancıları, 2. Osman’ın cesur ve zeki olmasından korkarak Genç Osman’ı Yedikule zindanlarına götürüp türlü işkenceler sonucu şehid ettiler. Böylece Osmanlı tarihinde ilk defa bir padişah tahtından indirilerek öldürülmüştür.

Genç Osman, atalarının izinden gitmek isteyen ve Osmanlı devletinde ters giden konuları tespit ederek onları çözmek isteyen bir padişahtı. Çok iyi fikirleri vardı fakat genç ve tecrübesiz olması onun bu fikirlerini gerçekleştirmesinin önüne geçti.

Genç Osman’ın Mezarı Nerde

Sultan 2.Osman’ın kabri, babası Sultan Birinci Ahmed’in Sultanahmed Camii’nin yanındaki türbesinde bulunmaktadır.

 

Sultan Genç Osman’ın hayatından kesitlerin sunulduğu ve Star TV‘de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde, 2. Osman karakterini Taner Ölmez canlandırmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu