Politikanın Galileo’su Niccolo Machiavelli

Machiavelli toplumsal yararın sağlayacağı etkiler bakımından din kurumunu kabul etmekte ve dinin insanlar üzerindeki etki ve hakimiyet sağlamayı kolaylaştıracağına inanmaktaydı. Fakat o dönemin insanları, Alain De Botton’un “Statü Endişesi” isimli kitabında tanımladığı ‘politik bilinç’ten yani, toplum içinde önemli kişilerce önsel gerçekler olarak kabul gören düşüncelerin, aslında incelenmeye ve sorgulanmaya açık, göreceli düşünceler olduğu farkındalığına dayanan sistemden uzaklaştırıp edilgin bir hale getiren Hristiyan ahlakı yerine vatanseverlik duygularını daha hakim kılan eski Roma tarzı bir dini daha uygun görmekte ve dine, dinin değeri ve hali için değil, topluma sağlayacağı yarar ve değer nedeniyle inanmaktaydı.

DevIet bir uIusa dayanıyorsa, yeterIi gücü bu kökten aIabiIir. KiIise devIetin karşısında ya da üstünde oImamaIıdır.

nicola

Niccolo Machiavelli The Prince

Niccolo Machiavelli’nin ana düşüncesi, özgür ve bağımsız bir İtalyan ulusuydu. Bu ulusun politika, dil ve bilim bakımından Kilise’nin hakimiyetinden ayrı ve bağımsız olarak ele alınmasıydı (Thilly, 2007: 20). Machiavelli’nin Prens adlı kitabında tüm tezler bu amaca hizmet etme amacıyla hazırlanmıştır.

DevIetten bağımsız ahIak ve hukuk düşünüIemez. DevIetin bitiği yerde, hukuk da ahIak da biter. Hukuk ve ahIak devIet için vardır.

Aristoteles’in ve Plato’nun ideal toplum düzenlerinde yöneten kişinin güç isteği hoş karşılanmazken Machiavelli, kurulu olan düzenin korunması için sert davranmanın ve kaba kuvvetin bazen mümkün hatta zorunlu olduğunu, toplumsan düzen sisteminde ceza-ödül sistemini vurgular.

Din, ahIak ve hukuk devIete bağIıdır. Amacı gerçekIeştirmek için gerektiğinde devIet bunIarı aIet oIarak kuIIanmaIıdır.

İtalyan filozof Benedetto Croce de politik liderlerin aldıkları kararlarda etik değerleri gözetmediklerini, bu liderlerin realist ve pragmatist olduklarını savunur. Alman düşünür olan Ernst Cassirer, Niccolo Machiavelli’nin politik yaşam ile etik yaşamın arasında ayrım yapmasını bir bilimadamının davrandığı gibi açıklar. Amerikalı politika filozofu Leo Strauss’a göre Machiavelli prenslere merhamet, soğukkanlılık ve hak gibi değerlerden kaçınmalarını ve güç, şiddet ve gaddarlık gibi usulleri nasihat etmeyi tercih etmektedir.

Bir hükümdar hayvan gibi davranabiImeIidir. Onun tiIki ve asIandan öğreneceği şeyIer vardır. TuzakIarı sezmek için tiIki, kurtIarı korkutmak için de asIan oImak zorundadır.

İlginizi Çekebilir  Solaryum Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu